WYNIKI

LIGA 90KG – PRO-INSTAL GRAND PRIX / I RUNDA – VII EDYCJA