REGULAMIN

REGULAMIN I PRZEPISY RYWALIZACJI
EKSTRALIGA RACING KART

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem rozgrywek Ekstraliga Racing Kart(ERK) jest firma Be-HED Dawid Figwer, która jest właścicielem toru RACING KART. Oferta skierowana jest dla wszystkich osób, które pragną motoryzacyjnej rywalizacji.
 2. W celu zgłoszenia się do ligi należy potwierdzić swoją obecność(zapisać się na listę startową) na dzień przed zaplanowanym GP, telefonicznie pod numerem 798-30-40-60, bądź bezpośrednio na naszym torze w kasie(przy tej opcji zachęcamy do skorzystania z okazji do treningu), oraz opłacenie wpisowego za wszystkie rundy w danej edycji.
 3. Warunkiem jakim jest uczestniczenie w ERK jest ukończenie 7 roku życia(dodatkowo możliwość jazdy na gokarcie dla dorosłych) oraz uiszczenie określonej opłaty za uczestnictwo w zawodach. 
 4. Zgłoszenie się do rozgrywek(zapisanie na liście startowej) jest równoznaczne z akceptacją regulaminu ERK jak i również regulaminu toru RACING KART, na którym odbywają się zawody.
 5. System rozgrywek przewiduję 6 Grand Prix rozgrywanych raz w miesiącu. Dokładny system wraz z terminarzem podany zostanie tuż przed pierwszym Grand Prix.

PODSTAWOWE ZASADY REGULAMINU

 1. Grand Prix odbywa się raz w miesiącu:
 2. Grand Prix odbywa się w systemie pucharówki i dwóch wyścigów ze startu wspólnego. Każdy z uczestników powinien przejechać na każdym wyznaczonym gokarcie maksymalnie 5 minut.
 3. Rozgrywki rozgrywane będą na hali kartingowej RACING KART(Sulechów 108a k/Krakowa).
 4. W ERK uczestnicy jeździć będą gokartami dostępnymi na co dzień, na torze RACING KART.
 5. Każde rozgrywki prowadzone będą przez najlepiej wyszkoloną obsługę.
 6. Wszyscy uczestnicy powinni posiadać wygodna dla siebie odzież oraz obuwie, najlepiej z płaską podeszwą.
 7. Czas rywalizacji uzależniony jest od ilości osób w danej lidze. Średnio na 10 osób przypada czas około 1,5h.
 8. Niestawienie się osoby w terminie wyznaczonym jako rozpoczęcie Grand Prix, równoznaczne jest ze skreśleniem zawodnika z listy startowej, danego Grand Prix(0 punktów) i jednoczesne zamknięcie listy startowej w danym dniu.
 9. Organizator rozgrywek zarzeka sobie prawo do zmiany terminu Grand Prix w sytuacjach wyjątkowych.

SYSTEM PUNKTOWY

 1. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w pojedynczym Grand Prix to 126(niezależnie od ligi), które otrzymuje osoba zajmująca 1 miejsce w rundzie pucharowej, w wyścigu i która osiągnęła najlepszy czas wszystkich wyścigów.
 2. Punktacja

RUNDA PUCHAROWA
1 miejsce: 24 punkty
2 miejsce: 23 punkty
3 miejsce: 22 punkty
.
.
24 miejsce: 1 punkt

+1 punkt za Best Time dla jednego kierowcy

RUNDA WYŚCIGOWA
1 miejsce: 24 punkty
2 miejsce: 23 punkty
3 miejsce: 22 punkty
.
.
24 miejsce: 1 punkt

PUNKTACJA CZASÓW Z WYŚCIGÓW
1 miejsce: 12 punktów
2 miejsce: 11,5 punkta
3 miejsce: 11 punktów

24 miejsce: 0,5 punkta

KLASYFIKACJA GENERALNA
1 miejsce: 25 punktów
2 miejsce: 22 punktów
3 miejsce: 20 punktów
4 miejsce: 18 punktów
5 miejsce: 17 punktów
6 miejsce: 16 punktów
7 miejsce: 15 punktów
8 miejsce: 14 punktów
9 miejsce: 13 punktów
10 miejsce: 12 punktów
11 miejsce: 11 punktów
12 miejsce: 10 punktów
13 miejsce: 9 punktów
14 miejsce: 8 punktów
15 miejsce: 7 punkty
16 miejsce: 6 punkty
17 miejsce: 5 punkty
18 miejsce: 4 punkty
19 miejsce: 3 punkty
20 miejsce: 2 punkty
21 miejsce: 1 punkt
22 miejsce: 1 punkt
23 miejsce: 1 punkt
24 miejsce: 1 punkt

 1. Doważanie – każdy gokart doważony jest do 90kg(minimalna waga zawodnika to 60kg – istnieje możliwość posiadania własnego doważania tak, aby spełnić warunki wagowe). Możliwe jest posiadanie własnego doważania
 2. Grupy – w każdym Grand Prix grupy układane są wg czasów uzyskanych w oficjalnych treningach przed zawodami(18:00 – 19:00). Jako pierwsza startuje Grupa D – najgorsza wg czasów z treningu.
 3. W Klasyfikacji Generalnej na koniec danej edycji odrzuca się najgorszy występ każdego zawodnika ze wszystkich 6 Grand Prix.

PRZEPISY ROZGRYWEK

 1. Rozgrywki odbywają się na hali kartingowej RACING KART w Sulechowie.
 2. Grand Prix odbywa się w systemie pucharówki i wyścigów ze startu wspólnego. Każdy z uczestników powinien przejechać na każdym wyznaczonym gokarcie maksymalnie 5 minut.
 3. Czas rywalizacji uzależniony jest od ilości osób w danej lidze. Średnio na 10 osób przypada czas około 1,5h.
 4. Niestawienie się osoby w terminie wyznaczonym jako rozpoczęcie Grand Prix, równoznaczne jest ze skreśleniem zawodnika z listy startowej danego Grand Prix(0 punktów) i jednoczesne zamknięcie listy startowej w danym dniu.
 5. Organizator rozgrywek zarzeka sobie prawo do zmiany terminu Grand Prix w sytuacjach wyjątkowych.
 6. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w pojedynczym Grand Prix to 126, które otrzymuje osoba zajmująca 1 miejsce w rundzie pucharowej, w wyścigu i która osiągnęła najlepszy czas wszystkich wyścigów.
 7. Lista startowa(stała w każdej lidze, w danej edycji), przy okazji każdego GP dzielona jest poprzez komputer wg Klasyfikacji Generalnej danej edycji i generuję grupy z podziałem na numery gokartów przydzielone do każdej osoby w każdym biegu.
 8. W przypadku znaczących różnic w czasie wynikających z awarii gokarta następuję usunięcie go z rywalizacji i podsumowanie GP na podstawie wyników z pozostałych gokartów.
 9. W jednym sezonie rozegranych zostanie 6 Grand Prix.
 10. Każdy z uczestników, który opuści daną rundę, nie otrzymuje punktów i nie ma możliwości odrobienia tej stratu punktowej.
 11. Wszystkie wyścigi są 8 minutowe, w których każdy uczestnik MUSI zjechać DWUKROTNIE(2)  na 10 sekundową przerwę do Pit Stopu.
 12. Podczas zjazdy do Pit Stopu, kierowca powinien:
  – wjechać do wyznaczonej strefy
  – wcisnąć przycisk odliczania czasu
  – podjechać do wyznaczonego miejsca(biała linia)
  – ruszyć po zgaśnięciu światła lub na wskazanie sędziego
 13. Podczas jazdy w Pit Stopie nakazuje się ograniczenie prędkości.
 14. Przy wyjeździe z Pit Stopu, zawodnik nie może przekroczyć białej linii, która jest drogą “wyprowadzającą”. Dopiero po jej zakończeniu, może włączyć się do wyścigu(lub pachołków jeżeli są tam ustawione)
 15. W Klasyfikacji Generalnej na koniec danej edycji odrzuca się najgorszy występ każdego zawodnika ze wszystkich 6 Grand Prix.

KARY, WYKLUCZENIA, AWARIE(przyznawane przez sędziów)

 1. W trakcie zawodów obowiązują kary indywidualne.
 2. Za notoryczne przestawianie ustawionego toru następuję kara sekundowa: +0,3s
 3. Kary w wyścigach: 5 sekund kary
  – uderzenie rywala w bok gokarta
  – zepchnięcie rywala na bandy ochronne
  – niezatrzymanie się w wyznaczonej strefie w Pit Stopie(przekroczenie linii kołem)
  – zbyt wczesny start z Pit Stopu
  – przekroczenie linii “wyprowadzającej” po wyjeździe z Pit Stopu
  – uderzenie pachołka w Pit Stopie lub przy wyjeździe 

Możliwością uniknięcia kary za uderzenie w bok lub zepchnięcie/wypchnięcie rywala jest oddanie utraconej przez pokrzywdzonego zawodnika pozycji.

17. Kary w wyścigach: wykluczenia
– niebezpieczne zachowanie, które naraża zawodnika na utratę zdrowia
– notoryczne łamanie regulaminu zawodów
– notoryczne łamanie regulaminu toru RACING KART
– brak zaliczenia 4 obowiązkowych Pit Stopów równoznaczne jest z zajęciem ostatniego miejsca w danym wyścigu
18. Kary odbywać się będą w trakcie pobytu w Pit Stopie.
19. Jeżeli zawodnik ma już odbyty Pit Stop, zostanie przymusowo wyznaczony do przejazdu przez Pit Stop, poprzez wskazanie numeru jego gokarta.

Podczas dodatkowego przejazdu przez Pit Stop, zawodnik powinien:
– włączyć światło używane w Pit Stopac
– bezpiecznie opuścić Pit Stop
– włączyć się do wyścigu po zakończeniu linii “wyprowadzającej”(lub pachołków)
20. W przypadku przyznania kary po zakończonym wyścigu istnieją dwie możliwości:
– przesunięcie zawodnika o 3 pozycję w dół
– odjęcie 5 sekund od końcowego wyniku(o ile pozwolą na to wyniki)
21. Podczas awarii gokarta w wyścigu, następuje jego jak najszybsza wymiana przez obsługę.
22. Zawodnik, powinien cierpliwie poczekać w gokarcie, który uległ awarii, a następnie po pozwoleniu przez sędziego, włączyć się do wyścigu.
23. Utrata czasu zostanie skorygowana jedynie o wyłączenie obowiązku zjazdy do Pit Stopu.
24. Jeżeli zawodnik wykonał już Pit Stop, sytuację uznajemy za wypadek losowy, a punkty przyznajemy za osiągnięte miejsce w wyścigu.

Protesty:

 1. Protesty można zgłaszać tylko w formie pisemnej(e-mail) do organizatora, do godziny 16:00 dnia następnego po odbytym GP lub pod czas trwania GP(na piśmie bezpośrednio na hali)
 2. Organizator nie ma obowiązku informowania o wpłynięciu protestu strony zainteresowane.
 3. W ramach protestu nie będą rozpatrywane decyzję sędziowskie, które podjęte podczas GP mają charakter suwerenny i są ostateczne.

AWANSE I SPADKI

28. Po każdej edycji( 6 x Grand Prix), natępują awanse i spadki z każdej z lig.
29. LIGA A

 • spadek 5 zawodników do LIGI B z najmniejszą liczbą punktów po zakończonej edycji

30. LIGA B

 • Awans do LIGI A 5 zawodników z największą liczbą punktów po zakończonej edycji
 • Spadek do LIGI C 5 zawodników z najmniejszą liczbą punktów po zakończonej edycji31. LIGA C
  • Awans do LIGI B 5 zawodników z największą liczbą punktów po zakończonej edycji
  • Spadek do LIGI D 5 zawodników z najmniejszą liczbą punktów po zakończonej edycji

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Osoby biorące udział w zawodach powinny przejść badania we własnym zakresie stwierdzające ich dobry stan zdrowia, który jednocześnie umożliwia jazdę na gokarcie. Za nie wykonanie należytych badań i wynikających z tego powodu wypadków i konsekwencji prawnych, odpowiedzialność spada na uczestniczących w zawodach zawodników.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział udział w zawodach osób chorych i wynikających z tego powodu wypadków oraz za skutki wypadków w czasie jazdy.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wypadki z udziałem osób chorych i zdrowych oraz skutki wypadków podczas trwania rozgrywek.
 4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za śmierć uczestników podczas trwania zawodów, niezależnie od przyczyny.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za za wypadki i konsekwencje wynikający z działań osób trzecich oraz uczestników rozgrywek w tym konsekwencji rękoczynów.
 6. Osoba zgłaszająca protest musi dostarczyć go do godziny 16:00 dnia następnego po zakończonym GP.
 7. Organizator nie ma obowiązku informowania o wpłynięciu protestu strony zainteresowane.
 8. W ramach protestu nie będą rozpatrywane decyzję sędziowskie, które podjęte podczas GP mają charakter suwerenny i są ostateczne.
 9. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator
 10. W celu zmiany i aktualizacji tego regulaminu organizator zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników.
 11. Firma Be-HED Dawid Figwer nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie hali jak i poza nią.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie. O zaistniałych zmianach zobowiązuję się poinformować wszystkich uczestników.
 13. O sprawach nieujętych regulaminem decyduje organizator.
 14. Każda osoba uczestnicząca w Ekstralidze Racing Kart ma obowiązek przestrzegać regulaminu zawodów jak i również hali kartingowej RACING KART.
 15. Organizator oraz partnerzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania danych osobowych i wizerunku zawodników występujących w ERK dla celów marketingowych oraz przetwarzanie danych osobowych kierowców na potrzeby tych rozgrywek (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych

Dz.U. Nr 133 poz. 883).

Organizator, firma Be-HED Dawid Figwer, za nieprzestrzeganie regulaminu lub przepisów jazdy ma prawo nałożyć dodatkową karę na drużynę lub zawodnika łącznie z możliwością przyznania walkoweru lub dyskwalifikacją zawodnika z rozgrywek Ekstraligi Racing Kart. Kara dodatkowa nie musi być koniecznością decyzji sędziego prowadzącego zawody.